Сертифікація продукції (органічна, екологічна, натуральна продукція)

Сертифікація продукції

1. Сертифікація: 

 • - органічної продукції; 
 • - екологічна сертифікація та маркування;
 • - натурального продукту. 

Всі перелічені сертифікації є добровільними.  

 

2. Вимоги.

 

2.1 Органічна продукція.

Визначає основні принципи та вимоги ЗАКОН УКРАЇНИ № 2496-VIII від 10.07.2018 “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”.

Методи виробництва органічної сировини та продукції

При виробництві органічної сировини та продукції використовують методи, які:

 1. виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного походження садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин;     
 2. виключають використання хімічно синтезованих речовин, консервантів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів
  смаку;
 3. виключають використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовують у виробництві органічної продукції;
 4.  виключають гідропонне виробництво;
 5. використовують живі організми та методи механічного виробництва;12
 6. здійснюють живлення рослин загалом через екосистему ґрунту;
 7. засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи.


            Загальні правила виробництва органічної сировини та продукції

Фізичні або юридичні особи, яким надано право на виробництво органічної продукції (сировини), зобов’язані дотримуватися таких загальних правил виробництва:

 • - дотримуватися правил виробництва та обігу органічної продукції та сировини та/або дикорослих рослин; використовувати лише методи виробництва органічної продукції та/або сировини;
 • - забезпечувати відокремлення виробництва органічної продукції (сировини) від виробництва неорганічної продукції (сировини), продукції перехідного періоду; 
 • - використовувати технології виробництва, які запобігають забрудненню або мінімізують будь-яке збільшення забруднення навколишнього природного середовища;
 • - враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій під час вибору продукції для виробництва;
 • - мінімізувати використання невідновлюваних ресурсів та зовнішніх ресурсів;
 • - забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів.

 

2.2. Екологічне маркування продукції.

Основними завданнями при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • - стале управління природними ресурсами;
 • - енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • - зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками відповідно до найкращих доступних технологій виробництва);
 • - заборона на вміст ГМО;
 • - зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
 • - обмеження застосування небезпечних харчових добавок;
 • - зменшення відходів виробництва та споживання.

 

2.3 Натуральний продукт.

          Вимоги критеріальної бази, за якою оцінюється продукція, відповідають Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Згідно із Законом слово «натуральний» можна застосовувати відносно продукції у разі, якщо компоненти містять лише натуральні складові.

          Наприклад. Застосовувати слово «натуральний» щодо молочних продуктів чи їхніх інгредієнтів допустимо, якщо вони відповідають таким критеріям:

 •           - не вироблені з сировини штучного походження. Тобто тією, яка не є природною сировиною рослинного походження, тваринного походження, водоростей, грибів, мікроорганізмів, мінеральних речовин, вітамінів, які не були ідентифіковані;
 •           - продукт або інгредієнт не містить складових, вироблених із сировини штучного походження;
 •           - продукт або інгредієнт не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів;
 •           - продукт або інгредієнт отримано або вироблено із сировини в результаті фізичних, ферментативних та/або мікробіологічних процесів переробки, у тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом;
 •           - продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії.

         У  маркуванні  молочних  продуктів  забороняється використовувати слово «натуральний» щодо продуктів:

 •           - з повністю або частково заміненими складовими молока (молочний жир, молочний білок, лактоза);
 •           - у виробництві яких використовувались жири або білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори та консерванти (для традиційних молочних продуктів).

 

3. Сертифікація в Україні.

 

3.1 Органічна продукція.

            Органів з сертифікації органічної продукції в Україні не існує. Є орган з іноземної сертифікації – ТОВ "Органік Стандарт".

 

3.2 Екологічне маркування.

            Схема оцінювання продукції (сертифікації) відповідає вимогам ISO 14024. Оцінюється продукція, її складники (сировина, інгредієнти, комплектувальні тощо) та впливи на стан довкілля і здоров’я людини, пов’язані з її життєвим циклом.

            Сертифікує орган з оцінки відповідності (ООВ) за схемою сертифікації згідно з ISO 14024 (орган з екологічного маркування). 

 

3.2.1 Алгоритм робіт. 

 1. Заповнення та подання заявки на сертифікацію.  Для проходження екологічної сертифікації необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу органу з оцінки відповідності (ООВ) заявку на сертифікацію встановленого зразка. Заявку може подати виробник, власник бренду, імпортер або інша зацікавлена сторона. Але при цьому треба розуміти, якщо при проходженні сертифікації екологічний сертифікат оформлений на заявника, то  саме йому буде надане право на застосування екологічного маркування відносно сертифікованої продукції. 
 2. Попередній аналіз заявки та визначення вартості сертифікації. За результатами аналізу даних, наведених у заявці, заявник отримує від ООВ інформацію про обсяги, вартість, строки та умови виконання сертифікаційних робіт.
 3. Оформлення договірної документації та умови оплати сертифікаційних робіт. Після узгодження із замовником усіх питань, що впливають на сертифікацію, а також договірної вартості та строків виконання робіт між ним та ОВВ укладається договір на проведення робіт із сертифікації. У ньому чітко визначається перелік оцінюваної продукції. Умови оплати робіт із сертифікації – 100% передоплата або поетапна оплата (50/50). Оформлена заявка на паперовому носії передається разом з договором до ООВ. 

 

3.2.2 Оцінювання відповідності вимогам екологічних критеріїв.  

         Оцінювання відповідності проводить експертна комісія, у складі якої – фахівці ООВ, технічні експерти та екологічні аудитори. Оцінювання проводиться на основі наданої заявником документації згідно з планом документального аудиту та звіту за результатами аудиту на місці. 

          Під час сертифікаційних робіт ООВ покладається на результати досліджень, випробувань та оцінювань. 

            Якщо при оцінюванні були встановлені невідповідності, ООВ зазначає це в рішенні за результатами оцінювання та надає можливість заявнику їх усунути через коригувальні дії. 

 

3.2.3 Документальний аудит та надання підтвердної документації. 

             ООВ розробляє та надсилає заявнику на погодження план документального аудиту (ПДА) та склад експертної комісії. Згідно з узгодженим ПДА заявник повинен надати копії зазначених у ньому підтвердних документів про відповідність тому чи іншому критерію, довідок чи декларацій. Копії документів, що надаються, мають бути засвідчені надписом «копія вірна» і підписані керівником (або відповідальною особою) підприємства. 

 

3.2.4 Аудит на місці та програма його проведення. 

            Аудит на місці проводиться: 

 • - якщо цього вимагають екологічні критерії на продукт або згідно з рішенням експертної комісії;
 • - якщо підтвердних документів для оцінювання недостатньо або є сумніви щодо їхньої валідності. Аудит на місці проводиться після проведення документального аудиту. Програму аудиту попередньо розробляє ООВ й узгоджує із замовником. 

 

3.2.5 Аналіз даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифікації.             

             Результати оцінювання, проведеного експертною комісією, та всю отриману інформацію аналізує керівник ООВ. Після цього приймається рішення щодо екологічної сертифікації. У разі встановлення неповної відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, заявник отримує протокол оцінювання та можливість усунути виявлені невідповідності. Заявник має право оскаржити рішення щодо екологічної сертифікації через апеляційну комісію ООВ. У разі прийняття рішення щодо відповідності об’єкта сертифікації екологічним критеріям, заявник отримує екологічний сертифікат, протокол оцінювання та програму наглядання. У сертифікаті або додатку до нього зазначені перелік сертифікованої продукції або об’єкт чи організація.

 

3.2.6 Термін дії сертифіката. 

             Термін дії сертифіката становить 3 роки за умови щорічного проходження процедури наглядання за сертифікованою продукцією. На підставі екологічного сертифіката між його користувачем та ООВ укладається Угода на право застосування екологічного маркування щодо об’єкта сертифікації. Важливо розуміти, що застосовувати екологічне маркування можна тільки щодо сертифікованої продукції.

 

3.2.7 Вартість робіт із сертифікації. 

              Вартість сертифікаційних робіт залежить від категорії продукції, масштабів та технології виробництва, кількості заявлених найменувань продукції та їхньої однорідності за складниками. Вартість екологічної сертифікації організації чи послуг – від площі та складності об’єкта, кількості працівників; для об’єктів нерухомості – від масштабів. 

             Вартість може коливатися від 15 до 300 тис. грн. Наприклад, вартість документального аудиту 10 найменувань мийних засобів передбачає оцінку 5 стадій життєвого циклу за 48 критеріями. Масштаби виробництва – 250 працівників. Заявлена продукція має в середньому 5 замінних складників в 1 найменуванні продукції (застосовується коефіцієнт однорідності групи продукції - 0,2). На підставі цих даних обчислюється розрахунок трудомісткості робіт із сертифікації. Тут він становитиме 79,2 людиноднів. На підставі цього показника, який є базовим, розраховується повна вартість сертифікаційних робіт, яка у цьому конкретному випадку становить 30083,66 грн. Залежно від зміни тих чи інших вхідних даних для розрахунку вартість документального аудиту за заявленими 10 найменуваннями мийних засобів може коливатися від 16000 до 45000 грн. Саме тому фактична вартість робіт з екологічної сертифікації розраховується лише на підставі заявки на сертифікацію, на основі даних заявника, у кожному конкретному випадку – окремо.

 

3.2.8 Термін проходження процедури сертифікації. 

          Як правило, термін проведення процедури сертифікації коливається від 1 до 3 місяців. Тривалість сертифікаційних робіт залежить, перш за все, від строків, якості та належного обсягу наданої заявником підтвердної документації. Також на строки може вплинути необхідність додаткових досліджень, випробувань чи оцінювання (у тому числі аудиту на місці). 

 

3.2.9 Виникнення змін, пов'язаних із екологічно сертифікованою продукцією. 

         Про будь-які плановані зміни, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам екологічних критеріїв, користувач екологічного сертифікату зобов'язаний повідомити до Органу з оцінки відповідності заздалегідь, до їхнього впровадження, надавши вичерпну інформацію про характер таких змін.

         Такими змінами можуть бути (але не обмежуватися ними залежно від вимог критеріїв на конкретну категорію продукції):

 • - заміна складників, комплектувальних, матеріалів для виготовлення тари чи пакування;
 • - заміна постачальників;
 • - зміни в технології виробництва;
 • - зміни в технологічних умовах виробництва;
 • - зміни технологічного обладнання;
 • - зміни логістичних схем.

          Орган з оцінки відповідності розглядає такі зміни та, за результатами розгляду, інформує користувача екологічного сертифікату про їхній вплив на відповідність екологічним критеріям та необхідність проходження повторної оцінки.

 

3.2.10 Призупинення або скасування дії екологічного сертифікату. 

            Орган з оцінки відповідності має право достроково призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату.

Призупинення дії екологічного сертифікату можливе у випадках:

 • - виявлення у процесі наглядання невідповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв, за умови якщо вони не усунуті користувачем екологічного сертифікату у встановлені терміни;
 • - змін, пов'язаних з екологічно сертифікованою продукцією, які вплинули на відповідність продукції вимогам екологічних критеріїв;
 • - виявлення незначних порушень правил застосування екологічного маркування.

             Скасування дії екологічного сертифікату можливе у випадках:

 • - відмови користувача екологічного сертифікату у проходженні процедури наглядання за сертифікованою продукцією;
 • - неусунення причин призупинення дії екологічного сертифікату у термін до 3 місяців;
 • - порушення інших умов Угоди на право застосування екологічного маркування.

             Орган з оцінки відповідності завчасно повідомляє користувача екологічного сертифікату про намір призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату.

             У разі скасування дії екологічного сертифікату Органом з оцінки відповідності в односторонньому порядку розривається Угода на право застосування екологічного маркування. З моменту отримання повідомлення про розірвання Угоди користувач екологічного сертифікату зобов’язаний припинити у встановлений термін (від 10 діб до 3 місяців) використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на екологічну сертифікацію та вжити заходів з унеможливлення застосування екологічного маркування на упаковці, етикетках на продукції, відносно якої скасована дія екологічного сертифікату.

 

3.3 Натуральний продукт. 

 

3.3.1 Схема оцінювання.

 • - Заявка. Заповніть та подайте на розгляд. 
 • - Договір. Протягом 3 днів отримайте від ООВ комплект договірної документації на виконання робіт з сертифікації. Розрахунок кошторисної вартості робіт з сертифікації є невід’ємним додатком до договору. Термін виконання робіт та інші умови визначаються у договорі.
 • - Сертифікація. Роботи з сертифікації починаються після укладання договору між заявником та ООВ.
 • - Оцінювання здійснюється експертною комісією, яка формується ООВ. Її склад попередньо узгоджується із заявником в обов’язковому порядку.

Процедура оцінювання передбачає документальний аудит.

 •             - Аналізування даних та прийняття рішення щодо сертифікації. Результати оцінювання експертної комісії ООВ оформлює в протокол і аналізує керівник органу з оцінки відповідності.
 •              - За результатами аналізування приймається рішення щодо сертифікації.
 •              - У разі прийняття рішення про відповідність заявник отримує примірник протоколу і сертифікат про відповідність.

На підставі сертифікату між його користувачем та органом з оцінки відповідності укладається Угода право на застосування маркування «Натуральний продукт».

            Термін дії сертифікату – 3 роки за умов проходження процедури обов’язкового щорічного наглядання.

            У разі прийняття рішення про невідповідність заявник отримує протокол оцінювання з вимогами щодо коригувальних дій.

 

        Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2496-VIII від 10.07.2018 “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”

Стаття 34. Вимоги до маркування органічної продукції

 1. Забороняється маркування державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарської продукції, що була отримана не в результаті органічного виробництва або є продукцією перехідного періоду, а також використання під час маркування такої продукції будь-яких позначень та написів "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік" та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами "біо-", "еко-" тощо будь-якими мовами.
 2. Реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, у тому числі використання напису "органічний продукт" у власних назвах та торговельних марках, вважається недобросовісною рекламою.

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop