PROформа знищення наркотичних засобів

PROформа знищення наркотичних засобів

Знищення підконтрольних речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку препаратів, відбувається у разі:

● закінчення терміну їх придатності;
● визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання внаслідок впливу фізичних або хімічних факторів;
● невикористаня решток у відкритих ампулах;
● невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих;
● непридатними для подальшого використання у виробництві;
● виробники знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;
● виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори не можуть бути використані в медичних, наукових та інших цілях.

Знищення здійснюється:

● закладами охорони здоров’я;
● закладами ветеринарної медицини;
● виробниками зазначених засобів і речовин;
● суб’єктами господарювання, що використовують зазначені засоби і речовини в наукових та навчальних цілях.

Для знищення підконтрольних речовин, згідно з наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов’язково забезпечується керівником зазначеного підрозділу.

Знищення підконтрольних речовин може здійснюватися суб’єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням підконтрольних речовин, або на договірних умовах суб’єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

Знищення підконтрольних речовин, крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, здійснюється суб’єктами господарювання за визначеним Держлікслужбою України (м.Київ) методом.

Для визначення методу знищення суб’єкт господарювання подає до Держлікслужби України (м.Київ) такі документи:

  • заяву;
  • копію ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням підконтрольних речовин, якщо їх знищення здійснюється суб’єктом господарювання власними силами;
  • засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення підконтрольних речовин із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження зазначеного виду діяльності, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;
  • копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб’єктом господарювання територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

Держлікслужба України (м.Київ) у десятиденний строк розглядає подані суб’єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення.

За результатами знищення підконтрольних речовин, власними силами суб’єкт господарювання складає у трьох примірниках акт, який засвідчується підписами членів комісії:

Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання.

Другий — надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

Третій — надсилається до Держлікслужби України (м.Київ).

У разі знищення підконтрольних речовин, іншим суб’єктом на договірних умовах суб’єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії.

Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, який здійснив знищення.

Другий — у суб’єкта господарювання — власника таких засобів і речовин;

Третій — надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю;

Четвертий — надсилається територіальному органові Держлікслужби України (м.Київ).

Команда ПП “КоТріс” допоможе з поданням заяв до Держлікслужби України (м.Київ) щодо термінів і методів знищення наркотичних засобів.

Візьмемо на себе процес підготовки та збору пакету документів для успішного та своєчасного отримання ліцензії на діяльність, пов’язану з провадженням обігу наркотичних та психотропних засобів. Наші консалтингові онлайн та офлайн послуги вже понад 20 років допомагають підприємствам України — довірте нам свої задачі і ви!

Консультація спеціалістами відповідно до напрямку вашого питання в телефонному режимі безкоштовна!

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop