Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23.04.2021 р. № 799

  1. Затвердити Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, що додаються.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.
  3. Цей наказ набирає чинності з дня затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

 

Читати більше:

 https://drive.google.com/file/d/1mQJPHleOPnByiSOdghFWpKtpw_VsmNVq/view?usp=sharing

Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: 2 комментария

  1. Вiдповiдно до ст. 97 КЗпП оплата працi працiвникiв здiйснюється за погодинною, вiдрядною або iншими системами оплати працi. Тому право вибору форми оплати прац i надано п i дприємству, зокрема в одiй може бути прийнятий як на фiксований оклад, так i на погодинну тарифну ставку. При цьому р озм i р тарифних ставок прац i вник i в на госпрозрахункових п i дприємствах має встановлюватися з урахуванням м i жквал i ф i кац i йних ( м i жпосадових ) сп i вв i дношень .

  2. Як бачите, для встановлення підприємством водію певного класу достаньо мати посвідчення водія, стаж роботи водієм та виконання прави дорожнього руху. Класн i сть присвоюється наказом по п i дприємству на п i дстав i р i шення квал i ф i кац i йної ком i с i ї вод i ям автомоб i л i в, як i пост i йно виконують покладен i на них обов язки, дотримують вимоги трудової й транспортної дисципл i ни, не порушують правила техн i чної експлуатац i ї, техн i чної безпеки та в i дпов i дають окремим категор i ям транспортних засоб i в.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Обратный звонок

 

    ×