Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2018 року N 196

Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки

Відповідно до статей 6 і 15 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” наказую:

1. Затвердити план розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) забезпечити розміщення плану розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з дня затвердження цього плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю. П.

Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр

С. І. Кубів

ПЛАН
розроблення технічних регламентів на 2018 – 2019 роки

N

Назва технічного регламенту

Назва документа, на основі якого розробляється технічний регламент

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічного регламенту

Строк виконання

1

2

3

4

5

1

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском (перегляд Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 967)

Директива 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

Мінекономрозвитку

I квартал 2018 року

2

Технічний регламент безпеки машин (перегляд Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 N 62)

Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС

Мінекономрозвитку

III квартал 2018 року

3

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (перегляд Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1067)

Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги

Мінекономрозвитку

III квартал 2018 року

4

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (перегляд Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1077)

Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності

Мінекономрозвитку

III квартал 2018 року

5

Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень

Директива 2000/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 08 травня 2000 р. щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі

Мінекономрозвитку

IV квартал 2018 року

6

Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу (перегляд Технічного регламенту
маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 632)

Директива 94/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 березня 1994 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення
основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам

Мінекономрозвитку

IV квартал 2018 року

7

Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів (перегляд Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 N 13)

Регламент (ЄС) N 1007/2011 Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2011 р. про найменування текстильних волокон та відповідне маркування та маркування волокнистого складу текстильних виробів та скасування Директиви Ради 73/44/ЄЕС та Директив 96/73/ЄС та 2008/121/ЄС Європейського Парламенту та Ради

Мінекономрозвитку

IV квартал 2018 року

8

Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Делегований Регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 від 01 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Держенергоефективності

I квартал 2018 року

9

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових автономних циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Регламент Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну для беззащільникових автономних циркуляційних насосів та беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Держенергоефективності

I квартал 2018 року

10

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів

Регламент Комісії (ЄС) N 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів

Держенергоефективності

I квартал 2018 року

11

Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів

Директива 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

12

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з електродвигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Регламент Комісії (ЄС) N 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

13

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водяних насосів

Регламент Комісії (ЄС) N 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водяних насосів

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

14

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Регламент Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

15

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання

Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для направлених ламп, світлодіодних ламп та пов’язаного обладнання

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

16

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів

Держенергоефективності

II квартал 2018 року

17

Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 811/2013 від 18 лютого 2013 р., який доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо розгляду маркування енергоефективності опалювальних приладів, комбінованих опалювальних приладів, комплектів, що складаються з опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою, і комплектів, що складаються з комбінованого опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

18

Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 812/2013 від 18 лютого 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

19

Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1094 від 05 травня 2015 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування професійних холодильних шаф

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

20

Технічний регламент енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1187 від 27 квітня 2015 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування твердопаливних котлів та комплектів, що складаються з твердопаливних котлів, додаткових обігрівачів, регуляторів температури і сонячних пристроїв

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

21

Технічний регламент енергетичного маркування місцевих обігрівачів

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1186 від 24 квітня 2015 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування місцевих обігрівачів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

22

Технічний регламент енергетичного маркування вентиляторів житлових приміщень

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1254/2014 від 11 липня 2014 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вентиляторів житлових приміщень

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

23

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимах очікування, вимкнення та очікування при підключенні до мережі

Регламент Комісії (ЄС) N 1275/2008 від 17 грудня 2008 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням у вимкненому стані та в режимі готовності

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

24

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення

Регламент Комісії (ЄС) N 107/2009 від 04 лютого 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих декодерів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

25

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ненаправлених побутових ламп

Регламент Комісії (ЄС) N 244/2009 від 18 березня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

26

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для флуоресцентних ламп без вбудованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності та баластів і освітлювальної арматури для таких ламп

Регламент Комісії (ЄС) N 245/2009 від 18 березня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екологічного проектування флуоресцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності та баластів і світильників, у яких використовуються такі лампи, і що припиняє дію Директиви 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

27

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі

Регламент Комісії (ЄС) N 278/2009 від 06 квітня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта корисної дії зовнішніх джерел живлення

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

28

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для телевізорів

Регламент Комісії (ЄС) N 642/2009 від 22 липня 2009 р., що доповнює Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для телевізорів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

29

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин

Регламент Комісії (ЄС) N 1015/2010 від 10 листопада 2010 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових пральних машин

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

30

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин

Регламент Комісії (ЄС) N 1016/2010 від 10 листопада 2010 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових посудомийних машин

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

31

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту

Регламент Комісії (ЄС) N 206/2012 від 06 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

32

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових сушильних машин барабанного типу

Регламент Комісії (ЄС) N 932/2012 від 03 жовтня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових сушильних машин барабанного типу

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

33

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів

Регламент Комісії (ЄС) N 617/2013 від 26 червня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

34

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для пилососів

Регламент Комісії (ЄС) N 666/2013 від 08 липня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для пилососів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

35

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

Регламент Комісії (ЄС) N 813/2013 від 02 серпня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

36

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води

Регламент Комісії (ЄС) N 814/2013 від 02 серпня 2013 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водонагрівачів та резервуарів для зберігання гарячої води

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

37

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок

Регламент Комісії (ЄС) N 66/2014 від 14 січня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок

Держенергоефективності

IV квартал 2018 року

38

Технічний регламент морського обладнання (перегляд Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 N 1103)

Директива 2014/90/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про морське обладнання та скасування Директиви Ради 96/98/ЄС

Мінінфраструктури

IV квартал 2018 року

39

Технічний регламент про прогулянкові судна і гідроцикли (перегляд Технічного регламенту прогулянкових суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1147)

Директива 2013/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 р. про прогулянкові судна і гідроцикли, що скасовує Директиву 94/25/ЄС

Мінінфраструктури

IV квартал 2018 року

40

Технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів

Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Мінрегіон

IV квартал 2018 року

41

Технічний регламент засобів цивільного захисту

EN 3-10:2009 Переносні вогнегасники. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегасників
EN 3-7
EN 615:2009 Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Специфікація на порошки (крім порошків для гасіння пожеж класу D)
EN 1147:2010 Переносні пожежно-рятувальні драбини
EN 14540:2014 Пожежні рукави. Водонепроникні плоскоскладані рукави для стаціонарних систем
EN 15182-1:2007+A1:2009 Переносні пожежні стволи. Частина 1. Загальні вимоги
EN 16712-1:2015 Переносні засоби для подавання вогнегасних речовин від пожежних насосів. Переносні засоби пінного пожежогасіння.
Частина 1. Пінозмішувачі PN 16
EN 50172:2004 Системи евакуаційного освітлення
ISO 6183:2009 Засоби протипожежного захисту.
Системи пожежогасіння діоксидом карбону, що призначені для використання у приміщеннях. Проектування та монтування
ISO 7240-14:2013 Системи виявлення та оповіщування про пожежу. Частина 14. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем виявлення та оповіщування про пожежу в будівлях та навколо них
ISO 7240-19:2007 Системи виявлення та оповіщування про пожежі. Частина 19. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем звукового оповіщування про аварійні (надзвичайні) ситуації
ISO 15779:2011 Системи аерозольного пожежогасіння. Вимоги щодо проектування, монтування і технічного обслуговування систем і їх складників та методи випробування

ДСНС

IV квартал 2018 року

42

Технічний регламент аерозольних розпилювачів

Директива Ради 75/324/ЄЕС від 20 травня 1975 р. про наближення законодавства держав-членів стосовно аерозольних розпилювачів

ДСНС

IV квартал 2018 року

43

Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації

Виконавчий акт Комісії (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 р. про стандарти щодо оцінки безпеки засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, відповідно до частини третьої статті 30 та частини другої статті 39 Регламенту (ЄС) N 910/2014 Європейського Парламенту та Ради про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку

Адміністрація Держспецзв’язку

IV квартал 2018 року

44

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (перегляд Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 35)

Директива 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском

Мінсоцполітики

IV квартал 2018 року

45

Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення

Директива 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових матеріалів цивільного призначення та нагляду за ними

Мінсоцполітики

IV квартал 2018 року

46

Технічний регламент засобів індивідуального захисту (перегляд Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761)

Регламент (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 р. про засоби індивідуального захисту, що скасовує Директиву Ради 89/686/ЄЕС

Мінсоцполітики

IV квартал 2018 року

47

Технічний регламент канатних доріг, призначених для перевезення людей (перегляд Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 N 1076)

Регламент (ЄС) 2016/424 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 р. про канатні установки, що скасовує Директиву 2000/9/ЕС

Мінсоцполітики

IV квартал 2018 року

48

Технічний регламент піротехнічних виробів (перегляд Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 N 839)

Директива 2013/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку піротехнічних виробів

МВС

IV квартал 2018 року

49

Технічний регламент засобів контролю безпеки дорожнього руху

відсутній

МВС

IV квартал 2018 року

50

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів (перегляд Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1367)

Регламент (ЄС) N 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 05 лютого 2013 р. про затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

Мінагрополітики

IV квартал 2018 року

51

Технічний регламент щодо природного газу

EN 16726:2015 Газова інфраструктура Якість газу Група Н
EN ISO 13686:2013 Природний газ – Маркування якості
EN ISO 10715:2000 Природний газ – Настанови щодо відбору проб
EN ISO 13443:2005 Природний газ – Стандартні умови
EN ISO 15112:2014 Природний газ – Визначення енергії
EN ISO 15970:2014 Природний газ – Вимірювання властивостей – Об’ємні властивості: густина, тиск, температура і коефіцієнт стиснення
EN ISO 15971:2014 Природний газ – Вимірювання властивостей – Калорійність і число Воббе
EN ISO 6976:2016 Природний газ – Розрахунок теплотворної здатності, густини, відносної густини та числа Воббе із складу газу
EN 12186:2014 Газова інфраструктура – Газорозподільні станції для передачі та розподілу – Функційні вимоги
ISO/TR 16922:2013 Природний газ – Одоризація
EN ISO 13734:2013 Природний газ – Органічні сполуки, що використовуються в якості одорантів – Вимоги та методи випробувань
EN ISO 12489:2013 Нафтова, нафтохімічна і газова промисловість – Моделювання надійності і розрахунок систем безпеки

Міненерговугілля

IV квартал 2018 року

52

Технічний регламент щодо вимог до скраплених газів як альтернативи автомобільному паливу

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС, Директива 2014/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2014 р. про впровадження інфраструктури альтернативних палив

Міненерговугілля

IV квартал 2019 року

53

Технічний регламент щодо вимог до палив авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС

Міненерговугілля

IV квартал 2019 року

54

Технічний регламент щодо медичних виробів (перегляд Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N 753 та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N 755)

Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського Парламенту та Ради від 05 квітня 2017 р. щодо медичних виробів, що змінює Директиву 2001/83/ЄС, Регламент (ЄС) N 178/2002 та Регламент (ЄС) N 1223/2009 та скасовує Директиви Ради 90/385/ЄЕС та 93/42/ЄЕС

МОЗ

I квартал 2019 року

55

Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro (перегляд Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N 754)

Регламент (ЄС) 2017/746 Європейського Парламенту та Ради від 05 квітня 2017 р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro та скасування Директиви 98/79/ЕС та Рішення Комісії 2010/227/ЄС

МОЗ

I квартал 2019 року

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop