Повідомлення в МОЗ України (для ліцензіатів)

Повідомлення в МОЗ України (для ліцензіатів)

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.

Зміна функціонального призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовуються у лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою мають бути підтверджені актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданим уповноваженим на це органом (установою), у частині, в якій відбулися зазначені зміни

Зміни, що відбулися

Що необхідно зробити

Зміна (доповнення) місця провадження діяльності

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР, до якого додається Додаток 2 до Ліцензійних умов

(заповнюється у повному обсязі)

Початок провадження медичної практики за додатковими спеціальностями

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР, до якого додається Додаток 2 до Ліцензійних умов

(заповнюється в повному обсязі за спеціальностями, що доповнюються)

Зміна (доповнення) матеріально-технічної бази ліцензіата

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР, до якого додається Додаток 2 до Ліцензійних умов

(заповнюється розділ «матеріально-технічна база» (п.7-8) лише щодо підрозділів (кабінетів) у яких відбулися зміни)

Прийняття нових медичних працівників до штату/оновлення кваліфікаційних документів медичних працівників

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР, до якого додається Додаток 2 до Ліцензійних умов

(заповнюється розділ «кадрові вимоги» (п.9-10) лише щодо нових працівників/працівників у яких відбулися зміни)

Зміна керівника закладу охорони здоров’я

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР, до якого додається Додаток 2 до Ліцензійних умов

(заповнюється розділ «кадрові вимоги» (п.9 та п.11))

Припинення (ліквідація)/тимчасове призупинення діяльності за адресами провадження

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням дати припинення (ліквідації)/тимчасового призупинення діяльності за адресами та їх повної, у повідомленні рекомендовано чітко декларувати дані щодо того, діяльність за адресою припиняється повністю чи тимчасово призупиняється на певний строк.

Припинення (вилучення)/тимчасове призупинення діяльності за спеціальностями

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням спеціальностей

Зміна найменування ліцензіата/місцезнаходження юридичної особи/місця реєстрації ФОП/прізвища ліцензіата

Повідомлення (супровідний лист), що складаються ліцензіатом у довільній формі із зазначенням відомостей згідно з ЄДР

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop