ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ УКРАЇНИ

Законодавчі вимоги

Кожен товар, сервіс чи система повинні відповідати законодавчим вимогам. Процедура доведення продукту (товару чи сервісу) до відповідності всім нормам називається оцінкою відповідності.

Технічний регламент — це чинний підзаконний нормативно-правовий акт, затверджений законами, актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. У ньому зазначені:

・ Параметри продукції, засоби її виготовлення.

・ Умови надання послуг.

・ Суміжні, обов’язкові до виконання положення.

・ Правила маркування, етикетування, пакування, що використовуються в процесі виробництва певного продукту.

Виконання вимог технічних регламентів України є обов’язком виробника. Процедури оцінки відповідності вимогам технічним регламентам застосовуються виробником або покладаються на імпортерів, уповноважених представників.

Якщо це передбачено технічним регламентом, уповноважений представник може виконувати від імені виробника під його відповідальність окремі зобов’язання (за умови визначення цих обов’язків у письмовій довіреності виробника).

Оцінка відповідності державним вимогам: види та особливості

Порядок оцінки розробляється на основі законодавчо встановлених модулів тільки за прямого посилання на них у самому регламенті. Коли етапи оцінки конкретно прописані в технічному регламенті, повторне посилання на модулі, прийняті Кабміном, не потрібне.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016р. № 95 встановлює 16 різних модулів такої оцінки, що за видами поділяється на:

・ добровільне оцінювання;

・ оцінювання відповідності технічним регламентам.

Добровільне оцінювання проводиться за бажанням виробника. Це можуть бути випробувальні роботи, декларування факту відповідності, сертифікація, інспектування певних вимог у заяві. Заявник укладає відповідний договір з перевіряючими, умови необов’язкової оцінки чітко прописано у договорі.

Оцінка відповідності технічним регламентам допустима лише із застосуванням спеціальних процедур, які у цьому регламенті й перелічені. Загалом виробник чи представник проводять оцінку самостійно. Якщо у технічному регламенті передбачено залучення належних органів, процес оцінки проводиться за участю певних організацій, що спеціалізуються на оцінці технічного регламентування.

Введення в обіг продукції, обіг якої регламентується технічними регламентами, супроводжується декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності, а також маркуванням продукції Національним знаком відповідності.

Сертифікація відповідності технічного регламенту в Україні

При виробництві продукції, що має відповідати технічному регламенту, і для якої потрібне маркування у вигляді знака відповідності технічним регламентам, слід зробити такі дії:

・ Визначитись з техрегламентом, що поширюється саме на цю продукцію.

・ Встановити порядок виконання оцінки відповідності виробів.

・ Знайти гармонізовані євростандарти, застосовні до цього продукту.

・ Провести перевірку на існування окремих приписів до продукту за державними нормами, маркуванням, упаковкою, переробкою.

・ Встановити обов’язковість незалежної оцінки відповідності товарів компетентною нотифікованою інстанцією.

・ Складати технічні документи.

・ Декларувати відповідність правилам регламенту.

・ Нанести знак відповідності на продукцію відповідно до Постанови КМУ №1184 від 30.12.2015 року.

Виробник після декларування відповідності є відповідальним за відповідність продукції вимогам у відповідних технічних регламентах.

Вимоги до іноземного сертифіката відповідності

Оцінка проводиться не лише в Україні, а й в інших країнах. Результати такої перевірки визнаються державою як дійсні лише за однієї умови: якщо у зарубіжній державі застосовуються процедури оцінки, які гарантують високий рівень відповідності технічним регламентам, а також вітчизняні процедури. При цьому відмінностей  у зарубіжних методів від українських нема. Головне — результат. Перед проведенням оціночних робіт за кордоном потрібно переконатися, що між Україною та країною раніше було укладено Договір про взаємне визнання результатів такої перевірки, включаючи всі етапи оцінювання.

Замовити послуги з оцінки відповідності в Україні

Надаємо комплекс послуг з підготовки документів для введення на ринок України продукції, що підлягає оцінці відповідності технічним регламентам. Для консультації та з інших питань заповніть форму зворотнього зв’язку:

  Замовити зворотній дзвінок

  Додаткова інформація та інструменти підтримки:

  1. Перелік національних стандартів під технічні регламенти

  2. Перелік технічних регламентів

  3. Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

  Зворотній дзвінок

   

   Зворотній зв'язок

   ×
   0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop