Медичні огляди працівників певних категорій 2021-2022 роках.

ПП “КОТРІС” нагадує, що у відповідності до вимог наказу МОЗ України за №246 від 21.05.2007р.  “Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Вам необхідно у термін до 01.12.2021 року визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2021 – 2021 роках.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено, вищезгаданим наказом.

Представники роботодавців у визначений вище термін повинні надати до управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області заяву на ім’я начальника управління Бондаренко Ольги Василівни щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду. До заяви додаються:
•    штатний розклад  або витяг із штатного розпису з переліком структурних підрозділів та всіх професій;
•    дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Після розгляду наданих документів  спеціалістом відділу з питань гігієни праці за участю інженера з охорони праці, представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт) у 2021 – 2022 роках.

Чому важливо скласти Акт до 01.12.2021?

До Акту повинні бути внесені дані щодо шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та дані щодо робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд.

Під час прийняття на роботу, також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати робітнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд за встановленою формою. В направленні повинна бути вказана характеристика умов праці робітника. В свою чергу інформація про характеристику умов праці для кожної професії міститься лише в Акті. Таким чином, якщо на підприємстві до початку 2022 року не складено Акт, то у роботодавця з 01.01.2022 будуть відсутні законні підстави для направлення робітника на попередній медичний огляд і для внесення до направлення даних щодо характеристики умов праці.

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам в 2021 – 2022 роках, надалі – Список, та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – надається до відділу з питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним закладом Держпраці.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Зразок заяви щодо організації медичних оглядів

Відділ з питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д, 1 поверх, кабінет 112, контактний телефон: (056) 760 90 98.

Відділ з питань гігієни праці

Начальник: Біла Олена Іванівна, тел. (056) 794 08 30 (за внутрішнім тел. 301), e-meil: dnipro_gigpr@ukr.netПрийом представників підприємств, установ, організацій з питань проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників певних категорій здійснюватися за вказаною вище адресою виключно за графіком у попередньо узгоджений час. 

А за що ви платите?

Неодноразово стикаємось із ситуацією, коли клієнти намагаються знайти різницю у ціні та якості наших послуг і послуг конкурентів. Для цього ми вирішили розставити всі крапки над “і” та скласти тендерну таблицю.

З нею ви можете врахувати всі обсяги послуг та вирішити, що буде кращим для вас.

Як бачимо, список досить великий і охоплює більшість послуг, які часто у інших компаніях є додатковими або такими, що їх виконують субпідрядники. Тому ми працюємо прозоро, без жодних прихованих платежів!

Також при зверненні до нас ми надаємо цілком безкоштовну первинну консультацію – аудит. На ній ви отримаєте і інформацію про перелік необхідних документів для ліцензування, і рекомендації щодо актів (наприклад, актів Держпродспоживслужби).

Ми піклуємось про прозорість та повноту інформації для вашої справи. Для цього створюємо комплексний сервіс з найкращою ціною, що відповідає цим вимогам.

А ще ви можете завантажити цю таблицю нижче, щоб зручніше співставити ціни і бачити різницю у цінах послуг для юридичних та приватних осіб.

Завантажити таблицю тут:  Тендерна таблиця

Для замовлення наших послуг:

📩 пишіть kotris.info@gmail.com

📲 дзвоніть +38 (050) 420 43 41 / +38 (067) 622 23 81

Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до МОЗ України.

Усі документи, що надходять до МОЗ України, окрім спеціальної кореспонденції та матеріальних носіїв інформації, які містять гриф «Для службового користування», приймаються централізовано у пункті реєстрації вхідної кореспонденції МОЗ України (далі-Пункт реєстрації), який розташований на території МОЗ України у спеціально відведеному та обладнаному приміщенні.

Прийом вхідної кореспонденції у Пункті реєстрації проводиться щоденно з 9.00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) окрім суботи, неділі та святкових днів за адресою : м. Київ, вул. Грушевського, 7.

У Пункті реєстрації відвідувачі залишають вхідну кореспонденцію у скриньках прийому вхідної кореспонденції із засобами запобігання несанкціонованому доступу: «Службова кореспонденція», «Періодична кореспонденція», «Звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції)». При наданні документів безпосередньо співробітникам Пункту реєстрації з проханням надати вхідний реєстраційний номер, та копії документа, що повертається установі-авторові (особі-авторові), проставляється відмітка, яка засвідчує факт прийому документа у МОЗ України відповідно до вимог пункту 88 Інструкції з діловодства у Міністерстві Охорони Здоров’я України (далі-Інструкція)

Документи, покладені у скриньки прийому вхідної кореспонденції виймаються працівниками Пункту реєстрації кожні 2 години. Вийняті зі скриньок документи підлягають експедиційній обробці, реєстрації та доставці через кожні 2 години до структурних підрозділів МОЗ України. Реєстрація документів у Пункті реєстрації полягає у здійсненні відмітки про надходження до МОЗ України відповідно до вимог пункту 87 Інструкції та скануванні цих документів.
Рекомендована, спеціальна та кореспонденція з оголошеною цінністю приймається під розписку в журналі, реєстрі або повідомленні про вручення.
Документи реєструються у СЕД незалежно від способу їх доставки, передачі чи типу.

СЕД автоматично створює реєстраційний номер документа.
Реєстраційні номери вхідних документів присвоюються централізовано в СЕД у Пункті реєстрації відповідно до вимог пункту 87 Інструкції.

Реєстрації підлягають всі документи, що потребують обліку, виконання і подальшого використання у довідкових цілях.

Не підлягають реєстрації документи, що містять інформацію оперативного характеру, та ті, що обліковуються в інших структурних підрозділах.

Тобто документи, що стосуються напрямів діяльності інших структурних підрозділів МОЗ України та виконуються ними, реєструються саме в цих структурних підрозділах, відповідно до вимог Інструкції.

Такими документами є (розглянемо на прикладі):
– повідомлення про внесення змін у документи, які подавалися разом із заявою про отримання ліцензії на здійснення медичної практики, обліковується окремо в Управлінні ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги;
– запити на отримання публічної інформації реєструються також, окремо у структурному підрозділі з питань публічної інформації.
– документи, що надходять поштою і відповідно до законодавства віднесені до категорії звернень громадян, та ті, які надходять електронною поштою від державної установи «Урядовий контактний центр» на урядову «гарячу лінію», реєструються згідно Закону України «Про звернення громадян» у структурному підрозділі по роботі зі зверненнями громадян.

Зверніть увагу, що вхідні документи реєструються лише один раз, а саме у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час.

#Новости #Актуальное2020 #КоТрис #Украина #Днепр #законУкраины #Киев #2020 #стаття #новини #інформація #прокорисне #котріс #мозукраїни #реєстрація #документи #повідомлення #ліцензія #сед #електроннеповідомлення #вхіднакореспонденція #документообіг #медицина #клініка #стоматологія #педіатрія #гінекологія #актсес 

Реєстрації вхідної кореспонденції (Повідомлень) в МОЗ України.

Усіх, хто коли-небудь подавав до МОЗ України Повідомлення про внесення змін у документи, які подавалися разом із заявою про отримання ліцензії на здійснення медичної практики, турбує питання, у який саме спосіб здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції. Документообіг, у тому числі реєстрація вхідної кореспонденції – це проходження документів з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

У МОЗ України застосовується система електронного документообігу (СЕД).
Так, порядок документообігу регламентується:
– Інструкцією з діловодства у Міністерстві Охорони Здоров’я України, затвердженої Наказом МОЗ України № 143 від 25.02.2014 «Про удосконалення діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України»;
– Порядком експлуатації оновленої СЕД;
– Інструкцією користувача при роботі в оновленій СЕД та Функціями користувачів при роботі у оновленій СЕД, затвердженими Наказом МОЗ України від 25 вересня 2012 року № 742 «Про оновлену Систему електронного документообігу у центральному апараті МОЗ України»;
– Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями тощо.
Таким чином, реєстрація вхідної кореспонденції, здійснюється у відповідності до вищенаведених нормативних документів.
Документи реєструються централізовано у СЕД незалежно від способу їх доставки, передачі чи типу документа.

У разі, коли установа-автор або особа-автор документа подає на реєстрацію документ разом з його копією, то на копії документа, що повертається установі-авторові (особі-авторові), проставляється відмітка, яка засвідчує факт прийому документа у МОЗ України. Відмітка про факт прийому документа проставляється за допомогою штампу у правому нижньому кутку першого аркуша копії документа. Елементами зазначеної у цьому пункті відмітки є повна назва МОЗ України, дата надходження документа до МОЗ України, а також підпис особи, яка прийняла документ.

​Альтернативним способом подачі листів особисто та більш ефективним, з точки зору досягнення результату, а саме отримання підтвердження про реєстрацію є – Рекомендоване повідомлення про вручення рекомендованого листа.

Більш детально про цей вид листування та приймання і первинне опрацювання документів, що надходять до #МОЗ України поговоримо у наступних постах.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ ВІД КОТРІС.

#Новости #Актуальное2020 #КоТрис #Украина #Днепр #законУкраины #Киев #2020 #стаття #новини #інформація #прокорисне #котріс #мозукраїни #реєстрація #документи #повідомлення #ліцензія #сед #електроннеповідомлення #вхіднакореспонденція #документообіг #медицина #клініка #стоматологія #педіатрія #гінекологія #актсес

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop