БПР

Безперервний професійний розвиток

Основні засади здійснення безперервного професійного розвитку (БПР) працівників сфери охорони здоров’я визначає постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 та Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами).

БПР, це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку особисте освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів.

Завдяки проходження освітніх заходів шляхом здобуття неформальної освіти в нашому навчальному центрі фахівцям нараховуються бали, які обов’язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника сфери освіти.

Заходи безперервного професійного розвитку неформальної освіти можуть передбачати особисту участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у місці її проведення, дистанційне навчання з використанням електронних технологій в режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у час, зручний для працівників сфери охорони здоров’я, а також поєднання особистої та дистанційної участі.

З критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку можно ознайомитись у вкладці «БАЛИ»

Проведення заходів, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку базуються на принципах академічної доброчесності та забезпечують здійснення контролю за дотриманням засад доказової медицини під час освітнього процесу; виконують методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я; виконують положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується провайдером;

Ознайомитись з положеннями можливо у вкладці «ДОКУМЕНТИ ПРОВАЙДЕРА»

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop