Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2018

м. Київ

N 29

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 186/31638

Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, законодавства про харчові продукти та корми

Відповідно до частини п’ятої статті 66 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму протоколу про порушення Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, законодавства про харчові продукти та корми, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 вересня 2015 року N 354 “Про затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за N 1154/27599.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

В. о. Міністра
охорони здоров’я України

У. Супрун

Примірник N

_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і сфері ветеринарної медицини, та його реквізити)

ПРОТОКОЛ
про порушення Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, законодавства про харчові продукти та корми

“___” ____________ 20__ року

                      ________________________
                           (місце складання)


 

Відомості про особу, яка склала протокол

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ___________________________________________________________________

Відомості про оператора ринку, щодо якого складається протокол

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи – підприємця) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – підприємця), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи – підприємця) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Адреса відповідної потужності ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уповноважена особа (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та реквізити документа, що підтверджує її повноваження) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ____________________________________________________________________

Інформація про порушення

Місце вчинення порушення _____________________________________________________________

Дата та час вчинення порушення _________________________________________________________

Суть порушення _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посилання на положення нормативно-правового акта (із зазначенням відповідної статті, пункту, її (його) частини чи абзацу), яке було порушено особою, щодо якої складено протокол
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посилання на акт державного контролю та інші докази, якими підтверджується вчинення порушення Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, законодавства про харчові продукти та корми особою, щодо якої складено протокол______________________________________________________________________________________
                                                                               (зазначаються дата складання акта та його номер,
______________________________________________________________________________________

                                                               посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка його склала, реквізити
______________________________________________________________________________________

                                                               інших доказів, якими підтверджується вчинення порушення, тощо)

Інформація про свідків порушення (якщо вони є)

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ____________________________________________________________________

Пояснення ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис __________________________

2. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ___________________________________________________________________

Пояснення ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис __________________________

Інформація про потерпілих (якщо вони є):

1. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ____________________________________________________________________

Пояснення ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис __________________________

2. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв’язку ___________________________________________________________________

Пояснення ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис __________________________

Інші відомості, що сприяють всебічному та об’єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пояснення особи, щодо якої складено протокол, або її представника чи запис про відмову від надання пояснень______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис_______________________________

Запис про те, що до протоколу надаються пояснення на окремому аркуші, засвідчені підписами особи, щодо якої складено протокол, або її представника, свідків та/або потерпілих______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол ____________________________________

Зі змістом протоколу ознайомлений/ознайомлена “___” ____________ 20__ року.

Оператор ринку або уповноважена ним особа ______________________________________________
                                                                                                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

Підпис особи, яка склала протокол, що підтверджує відмову оператора ринку або уповноваженої ним особи від підписання протоколу __________________________________________________________

Другий примірник протоколу про порушення отримав

“___” ____________ 20__ року ____________ _______________________________________________
                     (дата)                                              (підпис)                  (ім’я, по батькові, прізвище особи, що отримала протокол)
_____________________________________________________________________________________

          (у разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу про це
робиться запис)

Примітка. У разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу протокол надсилається не пізніше наступного робочого дня після його складання оператору ринку рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення та зазначенням на другому примірнику відомостей про здійснення поштового відправлення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop