Інформація щодо введення в експлуатацію медичного обладнання, яке було у використанні!

Інформація щодо введення в експлуатацію медичного обладнання, яке було у використанні!

Сучасна #клініка#медкабінет, стоматологічний кабінет, #лабораторія або салон краси неможливі без спеціалізованого обладнання.

Наскільки б не був високий рівень кваліфікації лікарів і співробітників медустанови, без спеціальної медтехніки неможливо повноцінно провести діагностику і призначити адекватне лікування. Устаткування для клініки високої якості — невід’ємна частина будь-якого медичного закладу.

Керівники медцентрів, стоматологічних кабінетів, салонів краси дуже часто стикаються з необхідністю покупки медобладнання.

З огляду на той факт, що медобладнання не є дешевим, деякі замислюються про покупку медичного обладнання, яке було у використанні.

І на етапі введення в експлуатацію медичного обладнання, яке було у використанні виникають питання про його легалізацію.

До прийняття Постанови КМУ від 02.10.2013 за № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (на далі ТР), вимогою введення в обіг та експлуатацію медичних виробів було наявність Свідоцтва про державну реєстрацію. На даний час введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів дозволяється тільки в разі, коли вони повністю відповідають вимогам ТР, за умови належного постачання,
встановлення, технічного обслуговування та застосування їх за призначенням.

Але дія ТР не розповсюджується на медичні вироби, які були ввезені на митну територію України за Свідоцтвом про державну реєстрацію та раніш були у використанні.
Тому проходження процедури оцінки відповідності вищевказаних медичних виробів згідно вимогам ТР не можливо.

Згідно п 26, Розділ «Процедури оцінки відповідності» Технічного регламенту щодо медичних виробів: «Порядок введення в обіг та експлуатацію окремих виробів, стосовно яких не виконані вимоги пунктів 15-19 ТР, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, встановлюються МОЗ».

Відповідно до Плану діяльності МОЗ України з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 28.12.2019 № 2713, розробку
проекту наказу МОЗ «Про затвердження Порядку введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для #діагностики in vitro та активних медичних виробів, які #імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я» заплановано здійснити в ІІ кварталі 2020 року.

УВАГА! Слідкуйте за новинами!

2020 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТА ОБІГ КОРМІВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2019 р. №_
Київ

Про затвердження Положення про державну
реєстрацію кормових добавок
Відповідно до абзацу другого пункту 3 частини першої статті 5 Закону України «Про #безпечність та #гігієну #кормів» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію кормових добавок, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про державну реєстрацію кормових добавок, преміксів та готових кормів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1349 (Офіційний вісник України 2007 р. № 89, ст. 3273).
3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», але не раніше дня її опублікування.
Премʼєр-міністр України
О. ГОНЧАРУК

Проект постанови Кабінету Міністрів України Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію кормових добавок» розроблено відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», який набирає чинності 19.01.2020 року.

Звертаємо увагу! Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», але не раніше дня її опублікування.